GALVANIC SERVICES

Coating entrusted products and semi-finished products with one of galvanic layers, measuring its coating.

Pokrywanie powierzonych wyrobów oraz półwyrobów jedną z warstw galwanicznych, mierzenie jej powłoki.